Ring oss på 073 - 613 36 49 eller Jourtelefon efter 16:00 och helger på 073 - 892 27 44 alt skriv ett mail till celsinge.susanne@gmail.com
Celsinge Stödboende AB
tjänster

Vi erbjuder en rad tjänster i vårt stödboende för att kunna ge trygghet i nya rutiner samt för att skapa ett fungerande vardagsliv.


familj

Vi hjälper familjer med att få ett fungerande vardagsliv.

Det kan handla om barnuppfostran, konflikthantering, relationsproblem, och gränssättning. Även att få barn och föräldrar att förstå vikten av skolgång inför framtiden. Dessutom erbjuder vi hjälp i att lära sig laga näringsrik kost.


Ungdomar

Vi tar emot ungdomar i åldrarna 16-20 år, som behöver stöd i vardagen.

Vi hjälper ungdomar att förstå vikten av struktur i vardagen, med bra dygnsrytm med stor fokus på skola och arbete.

Vi erbjuder förutsättningar för fysik aktivitet, så som träning. Vi uppmuntrar och ger stöd i att laga en varierad och näringsrik kost.


Skyddat boende

Vi tar emot placeringar där en bedömning har gjorts att ett stödboende behövs.

Vi har även möjlighet att erbjuda skyddat boende för bland annat hedersvåld och våld i nära relationer. Vi har plats för familjer upptill åtta personer


Enskilda personer

Eftersom vi har lägenhetsboende har vi möjlighet att ta emot enskilda personer.

Stödet utformas individuellt i samråd med socialtjänsten.